Friday, October 10, 2008

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun : 2 Gemilang

Tarikh : 21 Julai 2008

Masa : 60 minit ( 8.45-9.45 pagi )

Bilangan Murid : 30 orang

Tajuk : Destinasi Pelancongan

Ojektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid-murid boleh

i. Bertutur. Bertutur dengan menggunakan bahasa yang sesuai, bertatasusila dan menggunakan kata nama dan kata ganti diri

ii. Membaca. Membaca petikan yang diberi dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, lancar dan memahami perkara yang dibaca

iii. Menulis. Menulis semula soalan yang diberikan dan menjawab dengan baik berdasarkan petikan yang telah dibaca.

Fokus utama :

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

Aras 1

i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai

ii. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.

Aras 2

i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi perbualan

Aras 3

i. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan.

Fokus sampingan :

Membaca kuat teks petikan bertajuk ‘Perjalanan dengan Kereta Api’ dengan sebutan dan intonasi yang betul,membaca dengan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1

i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul serta lancar.

ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca

Menulis dan menjawab soalan yang dibina oleh guru.

Aras 1

i. Menulis soalan dalam buku latihan dan murid menjawab soalan tersebut berdasarkan petikan.

Kemahiran Bahasa :

Bertutur dan mendengar, mendengar dan menulis

Sistem Bahasa :

Tatabahasa - Kata nama am, khas dan ganti nama.

Sebutan dan intonasi - Dialog, petikan

Pengisian Kokurikulum :

Ilmu - Kajian Tempatan

Nilai - kasih sayang, menghargai keindahan alam sekitar

Kemahiran Bernilai Tambah :

Kemahiran berfikir - menjana idea, menyampaikan maklumat dengan betul

Kecerdasan Pelbagai - verbal linguistik

Pengetahun Sedia Ada : Pernah dan tahu :

-membaca dan menyampaikan maklumat.

-membina soalan

Bahan Bantu Belajar : Komputer

Gambar tempat pelancongan di Malaysia

Lembaran kerja

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Set Induksi

5 minit

Aktiviti pada masa lapang

Guru meminta murid-murid untuk menyatakan aktiviti yang dilakukan oleh mereka pada masa cuti.

BBM : Gambar Destinasi Pelancongan


Langkah 1

10 minit

Ceritakan peristiwa menarik yang dialami

Guru meminta beberapa orang murid menceritakan tentang peristiwa menarik yang dialami pada masa cuti dan murid lain mendengarnya.

Sistem Bahasa :

Tatabahasa

Kata nama

Kata nama khas

KBT :

Menyampaikan maklumat.

Verbal linguistik

Langkah 2

20 minit

Ceritakan satu peristiwa

Guru membahagikan murid kepada kumpulan 6 kumpulan.

Setiap kumpulan akan diberikan tajuk perbincangan iaitu perkelahan atau lawatan.

Guru meminta seorang murid untuk bangun dan murid lain menyoalnya secara bergilir-gilir.

- Ke mana kamu pergi?

- Bagaimana kamu pergi?

- Apa yang kamu bawa?

- Apa peristiwa yang menarik di sana?

KBT :

Kontekstual

Nilai murni :

Kerjasama

Langkah 3

20 minit

Membaca petikan

Perjalanan Dengan Kereta Api

Pembentukan soalan

Guru mengedarkan satu petikan dan meminta beberapa orang murid membacanya dengan kuat.

Guru meminta murid lain mendengar dan menyemak bacaan tersebut.

Guru meminta murid membina soalan berdasarkan petikan tersebut.

Guru meminta murid menulis soalan yang dibina dalam buku latihan.

KP :

Verbal Linguistik

Penutup

5 minit

Penutup kognitif :

Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi?

Guru menyimpulkan pelajaran dan menerangkan faedah yang bercuti serta menggalakkan murid bercuti bersama keluarga. Merujuk kepada slogan ‘Cuti-cuti Malaysia’

Nilai murni:

Menghargai keindahan alam
Perjalanan dengan Kereta Api

Pada cuti sekolah yang lalu, saya telah menaiki kereta api. Saya menaiki kereta api kerana hendak pegi ke butterworth. Pengalaman menaiki kereta api amat menyeronokkan.
Pengalaman dengan kereta api banyak kelebihannya. Laluan kereta api tidak terlibat dengan kesesakan lalu lintas. Oleh itu, perjalanannya cepat dan selesa. Selain itu, tambang kereta api agak murah.
Semasa menaiki kereta api, saya dapat mengisi masa lapang dengan membaca. Saya juga dapat melihat pemandangan yang indah di sepanjang kiri dan kanan jalan. Apabila lapar, saya pergi ke kantin unutk menjamu selera. Saya dapat melihat pelbagai ragam penupang semasa berjalan dari gerabak ke gerabak.
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa maslah yang terpaksa saya alami. Kereta api akan berhenti di stesen yang tertentu sahaja. Kita terpaksa mencari kenderaan lain untuk pergi ke destinasi yang dituju.
Ada masanya perjalanan dengan kereta api tergendala. Perkara ini belaku mungkin disebabkan kerja-kerja pembaikan landasan. Oleh itu, ada penumpang yang terpaksa menunggu sehingga kerja itu selesai.
Saya berasa amat seronok menaiki kereta api. Hal ini demikian kerana saya berasa selamat kerana menaiki kereta api jarang-jarang terlibat dengan kemalangan.

VIDEO PERJALANAN DENGAN KERETAPI

No comments: